ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ ๚

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ ๚

วันที่ (27 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร อำเภอสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง ตามพนังกั้นลำน้ำชี ระยะทาง 7,200 เมตร เส้นทางบ้านท่าไคร้ ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ศรีไพร ทูลธรรม\\\\จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ