วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ไม่ประมาท #การ์ดอย่าตก #เข้มงวดต่อเนื่อง “#เพชรบูรณ์ปลอดภัย” #ตามมาตรการเฝ้าระวัง #COVID_19

#ไม่ประมาท #การ์ดอย่าตก #เข้มงวดต่อเนื่อง “#เพชรบูรณ์ปลอดภัย” #ตามมาตรการเฝ้าระวัง #COVID_19

– วันอังคารที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ จุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๖๔ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ในเขต อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ

– นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สั่งการให้ น.ส.ปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จำนวน ๒ จุด
๑. บริเวณสี่แยกบายพาสเลี่ยงเมือง
บ้านป่าแดง ต.ป่าเลา
๒. หน้า อบต.ชอนไพร ต.ชอนไพร

ผลการปฏิบัติ ดังนี้
๑. กำนัน, ผญบ. ฯลฯ, ผรส., ปภ.อบต., อปพร., จนท.ตำรวจ, อสม., และประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าประจำจุดด้วยความพร้อมเพียง

๒. ได้เน้นย้ำและกำชับทีมงานทุกภาคส่วนพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด

๓. แจ้งนโยบายจังหวัด และชี้แจง ขั้นตอน แนวทาง เพื่อทำความเข้าใจแก่ จนท.ในพื่นที่ในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 “เพชรบูรณ์ปลอดภัย”
#ไม่ประมาท #การ์ดอย่าตก #เข้มงวดต่อเนื่อง “#เพชรบูรณ์ปลอดภัย” #ตามมาตรการเฝ้าระวัง #COVID_19

– วันอังคารที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ จุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๖๔ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ในเขต อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ

– นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สั่งการให้ น.ส.ปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จำนวน ๒ จุด
๑. บริเวณสี่แยกบายพาสเลี่ยงเมือง
บ้านป่าแดง ต.ป่าเลา
๒. หน้า อบต.ชอนไพร ต.ชอนไพร

ผลการปฏิบัติ ดังนี้
๑. กำนัน, ผญบ. ฯลฯ, ผรส., ปภ.อบต., อปพร., จนท.ตำรวจ, อสม., และประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าประจำจุดด้วยความพร้อมเพียง

๒. ได้เน้นย้ำและกำชับทีมงานทุกภาคส่วนพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด

๓. แจ้งนโยบายจังหวัด และชี้แจง ขั้นตอน แนวทาง เพื่อทำความเข้าใจแก่ จนท.ในพื่นที่ในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 “เพชรบูรณ์ปลอดภัย”
หลังจากเสร็จในการตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้เดินทางมาทำบุญสร้างฐานรองพระพุทธรูปที่วัดโพธิ์กลางหมู่ที่ 11 ตำบลป่าเลาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์เสริมบุญบารมีให้กับตัวเองพระญาติมิตรสหายเพื่อบังเกิดความเป็นศิริมงคลต่อญาติมิตรสหายทุกท่าน

%d bloggers like this: