อุทัยธานี-คณะสงฆ์เติมกำลังใจให้ทีมแพทย์ เมตตามอบอาหารขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้โควิด-19 ณ ตึกแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลลานสัก

อุทัยธานี-คณะสงฆ์เติมกำลังใจให้ทีมแพทย์ เมตตามอบอาหารขนมหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้โควิด-19 ณ ตึกแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลลานสัก

เมื่อเวลา 11.30.น.ของวันที่ 27 พ.ค.64 โครงการ สาธารณสงเคราะห์ในความเมตตาของ พระเดชพระคุณเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมล มังคลารามราชวรมหาวิหาร และประธานคณะกรรมการ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห ์ของมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 พระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคมและพระครูศรีชโยดม เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ได้มอบข้าวเหนียว ไก่ย่าง จำนวน 100 ชุด และขนมตะโก้เผือก สาคู จำนวน 100 ชุด มอบให้กับเจ้าหน้าที่บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลลานสัก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายแพทย์นพดล โพธิ์กระจ่าง นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลลานสัก

เนื่องด้วยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานแข่งกับเวลารวมถึงปฏิบัติหน้าที่ในจุดเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและการทำหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดภาระในการจัดหาอาหารระหว่างวัน

ภาพ-ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน 0987817019

%d bloggers like this: