กอ.รมน.จังหวัดพะเยา จัดกำลังพล บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียน

กอ.รมน.จังหวัดพะเยา จัดกำลังพล บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดพะเยาจัดกำลังพล บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียน บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมรับการเปิดภาคเรียน ณ รร.บ้านห้วยบง ต.แม่ปืม อ.เเม่ใจ จ.พะเยา.

ทรงวุฒิ ทับทอง/ กาญจนา เกตุทองมา