วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการ ..มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข”..พล.พัฒนา 3

โครงการ ..มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข”..พล.พัฒนา 3

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 พล.พัฒนา 3 และหน่วย นขต. ได้ดำเนินจัดกิจกรรมตามโครงการมีแล้วแบ่งปันโดยได้นำเครื่องอุปโภค/บริโภค จากโครงการทหารพันธุ์ดีในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ บรรจุใส่ตะกร้า “ ตะกร้าปันสุข” มอบให้พี่น้องประชาชน ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ,ผู้ที่ถูกกักตัว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด พร้อมกันนี้ก็ได้จัดกำลังพล เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 และเข้าปรับปรุงแปลงเกษตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของ น้องๆนักเรียน (โครงการตู้กับข้าวข้างบ้าน)ณ รร.บ้านซำเตย ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: