วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

กาฬสินธุ์โควิดเสียชีวิตเพิ่มอีก2ราย เตรียมพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีน

กาฬสินธุ์โควิดเสียชีวิตเพิ่มอีก2ราย เตรียมพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีน

สถานการณ์โรคโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย มีผู้ป่วยสะสมรวม 111 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เป็นคุณยายวัย 73 ปี และหญิงวัย 35 ปี ชาวอำเภอกุฉินารายณ์ พบมีโรคประจำตัวทั้งสองคน ส่งผลให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย พร้อมจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนทั้ง 18 อำเภอรวม 21 จุด
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ ได้รายงานสถานการณ์โรคในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย โดยมีผู้ป่วยสะสมรวม 111 ราย หายป่วยแล้ว 95 ราย กำลังรักษาอยู่ 12 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยรายแรกเป็นหญิงวัย 73 ปี ชาว อ.กุฉินารายณ์ มีโรคประจำตัวคือโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ด้วยอาการไอ หอบ นอนราบไม่ได้ ก่อนมีภาวะไตวายเป็นมากขึ้น รักษาแบบประคับประคอง ตรวจหาและพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนเสียชีวิตอย่างสงบ
รายที่สองเป็นหญิงวัย 35 ปี ชาว อ.กุฉินารายณ์ มีโรคประจำตัวภาวะสติปัญญาบกพร่อง โรคหลอดเลือดในสมองอุดตันและโรคเบาหวาน ตรวจหาเชื้อและพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากมีโรคปอดอักเสบรุนแรง ทีมแพทย์พยาบาลรักษาเต็มความสามารถก่อนเสียชีวิต ส่งผลให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย ซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้

นายทรงพล กล่าวต่อว่า สำหรับการการเตรียมความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีน ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์มีทั้งหมด 21 จุด ภายในโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 18 แห่ง โดยมี 3 อำเภอที่เพิ่มจุดบริการ อำเภอเมืองที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อ.กุฉินารายณ์ ใช้หอประชุมอำเภอ และ อ.ยางตลาด ใช้หอประชุมอำเภอ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจ.กาฬสินธุ์ยืนยันแต่ละแห่งมีความพร้อมในการดำเนินการฉีดวัคซีนทันทีหากรได้รับการจัดสรรมา ทั้งนี้ในส่วนการได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้น ล่าสุด จ.กาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรมาจำนวน 2,400 โด๊ส รวมวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 20,280 โด๊ส ฉีดให้บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงไปแล้วจำนวน 15,973 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 78.76 ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรร ซึ่งวัคซีนที่เหลือ อยู่ระหว่างการนัดหมายและจัดฉีดเพิ่มเติมต่อไป
นายทรงพล กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุด มีกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนแล้วจำนวนกว่า 180,000 คน จากทั้งหมดประมาณ 240,000 คน ในส่วนของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปนั้น สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวาระแห่งชาติ “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ผ่านอสม.รพ.สต และโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือผ่าน Platform “กาฬสินธุ์พร้อม” และตรวจสอบคิวนัดหมายและประวัติการได้รับวัคซีนผ่าน Application “หมอพร้อม”ต่อไป

%d bloggers like this: