เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมิ่งเมืองมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564

โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

%d bloggers like this: