วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เหล่ากาชาดร้อยเอ็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องได้โลหิตจำนวน 238 ยูนิต คิดเป็น 107,100 ซีซี ดวงตา 12 ราย อวัยวะ 13 ราย

เหล่ากาชาดร้อยเอ็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องได้โลหิตจำนวน 238 ยูนิต คิดเป็น 107,100 ซีซี ดวงตา 12 ราย อวัยวะ 13 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ทันตเเพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

และที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิตจำนวน 238 ยูนิต คิดเป็น 107,100 ซีซี ดวงตา 12 ราย อวัยวะ 13 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

%d bloggers like this: