ทองโบราณสุโขทัย ศิลปหัตถกรรมที่ไปไกลระดับโลก

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ บ้านท่าชัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ทั้งหมู่บ้านได้ทำทองโบราณโดยใช้ ภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่า
ทองโบราณ หรือ ทองศรีสัชนาลัยเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยที่บรรจงทำทองรูปพรรณเลียนแบบอย่างเครื่องทองสมัยโบราณได้อย่างสวยงาม จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ

เครื่องประดับทองสุโขทัยนับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ด้วยความสวยงาม ประณีต ละเอียดอ่อน แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวตั้งแต่กรรมวิธีการผลิตด้วยมือตามแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมลวดลายบนเครื่องทองสุโขทัยนั้นยังมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เพราะมีรูปแบบลวดลายโบราณ ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบมาจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ ความศรัทธา งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือจากธรรมชาติ ซึ่งในช่วงแรกนั้นช่างทองจะได้แรงบัลดาลใจมาจากลวดลายของประติมากรรมปูนปั้น รูปเคารพ ภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง ประติมากรรมโบราณสถานต่าง ๆ เช่น วัดมหาธาตุ วัดพระพายหลวง วัดนางพญา หรือจากลวดลายบนเครื่องประดับ รูปเคารพ เป็นต้น

การทำเครื่องประดับทองสุโขทัยเป็นภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่า งานทุกชิ้นที่ผลิตออกมาถือเป็น “งานประณีตศิลป์” ที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของคนศรีสัชนาลัยโดยแท้จริง ในทุกขั้นตอนการผลิตจะทำด้วยมือ ไม่ใช่เครื่องจักรใด ๆ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ที่ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเอง ได้แก่ เครื่องชั่งทอง โต๊ะทำทอง เครื่องมือพ่นไฟ เครื่องมือตีทอง เครื่องรีดทอง เครื่องมือในการชักลวด เครื่องมือแกะทอง เครื่องมือสำหรับตัดทอง เครื่องช่วยจับทอง เครื่องมือที่ช่วยประกอบส่วนต่างๆ และวัสดุอื่นๆ เช่น เพชร นิล จินดาต่างๆ ที่นำมาตกแต่งทองให้สวยงามมากยิ่งขึ้น ด้วยความงดงามของลวดลายเครื่องทองที่ไม่มีใครทัดเทียมได้ ประกอบกับคุณค่าของงานเครื่องทองตั้งแต่กระบวนการผลิตในทุก ๆ กระบวนการที่ช่างทองศรีสัชนาลัยได้ใส่ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานแต่ละชิ้นให้มีความประณีต งดงาม แล้วนั้น ทำให้กล่าวได้อย่างเต็มปากว่า งานเครื่องทองสุโขทัย เป็นงาน “ประณีตศิลป์” ที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของคนศรีสัชนาลัยได้อย่างแท้จริง

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939

%d bloggers like this: