วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด 50% ให้สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 และชาวเชียงใหม่

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด 50% ให้สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 และชาวเชียงใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโปรโมชั่นพิเศษ โดยมอบส่วนลด 50% ให้สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 (1 เข็มขึ้นไป) และชาวเชียงใหม่ พร้อมร่วม Kick off วัคซีนเข็มสอง ตามมาตราการการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟรีมีมาตราการเน้นย้ำการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 ที่มีการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังได้ร่วม Kick off วัคซีนเข็มสอง โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และเป็นไปตามมาตราการการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งได้ร่วมเป็นจิตอาสาในการนำรถลากพ่วงให้บริการรับ – ส่ง ผู้ที่มาฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังมอบโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด 50% ให้สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 (1 เข็มขึ้นไป) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 และสำหรับชาวเชียงใหม่ที่มีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564 เพียงแสดงหลักฐานเพื่อรับสิทธิพิเศษดังกล่าว ซึ่งจะต้องลงทะเบียนจองการนั่งรถชมสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยทำการจองได้ที่ www.chiangmainightsafari.com

ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐาน SHA และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดการเที่ยวชม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 053 – 999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : nightsafari หรือ IG และ Tiktok : chiangmainightsafari.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: