วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกเปิดประชุมเพื่อหารือในการเตรียมสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางและกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

วันที่9กรกฎาคม 2564 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกเปิดประชุมเพื่อหารือในการเตรียมสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางและกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

โดยมี ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกและ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกงกะยางรวมถึงกำนันตำบลบ้านโคก ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสมทั้ง 17 หมู่บ้าน สมาชิก อบต ทั้ง 17 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ว่าที่ร้อยโทณฐพงษ์ พรพฤฒิพันธุ์ ได้กล่าวเปิดประชุมและได้พูดถึงมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

ในพื้นที่ตำบลบ้านโคกว่ามีการแพร่ระบาดมากขึ้นและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นมาและได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ทั้ง 17 หมู่บ้านได้เข้าไปสำรวจและทำรายงานอยู่ตลอดเวลาและเป็นอย่างดี โดยจะมีการปฏิบัติตามคำสั่งของฝ่ายปกครองอย่างเคร่งครัดโดยมีการตั้งเต็นท์ตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อคัดกรองบุคคลต่างๆที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อไป

%d bloggers like this: