วันศุกร์ ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

บุรีรัมย์ เดินหน้าต่อเนื่อง กองทัพอากาศขนสินค้าอีสานแลกภาคใต้ สู้ภัยโควิด (มีคลิป)

กองทัพอากาศสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ขนสินค้าภาคอีสานและสินค้าภาคใต้ ครั้งที่ 2 ครั้งนี้เอาข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ และกับอาหารทะเลจังหวัดกระบี่ เผยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งสองภาค ระบุต้องช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัย COVID-19
วันที่ 14 ก.ค.64 ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ พลอากาศโท ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ และหัวหน้าคณะโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่ ซึ่งกองทัพอากาศให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ด้วยการจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130) ในการช่วยลำเลียงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่

สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่ โดยนำสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐% ข้าวมะลิดีด ข้าวมะลิหัก ข้าวไรเบอร์รี่ และน้องข้าวหอม Arice ปริมาณรวม ๑๒.๓ ตัน นำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กระบี่ จำกัด ได้แก่ สับปะรด กะปิ ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาเสียบ หอยแมลงภู่ตากแห้ง ปลาเค็มผ่า ปลาหวาน หอยกะพงแห้ง ปลาทูหอมเค็ม ปลาทูมันเค็ม ปลาอินทรีย์เค็ม และปลาจวดเค็ม ปริมาณรวม ๖ ตัน มาแลกเปลี่ยนกัน

ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์มาดำเนินการ
พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีนโยบายให้กองทัพอากาศมีความพร้อมในทุกมิติ เพื่อจะให้ความช่วยเหลือประชาชน ในภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ต่อชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากินของพี่น้องประชาชน ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจบินนำส่งแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรและอาหารทะเลแปรรูป ระหว่างจังหวัด จะช่วยให้มีการหมุนเวียนของสินค้าและกระแสเงินสด ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น
พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ กล่าวว่า ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 หลังจากก่อนหน้านี้ได้สนับสนุนขนสินค้าทางการเกษตรจากจังหวัดระนอง มาแลกกับข้าวหอมมะลิที่จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากได้ผลเกินคาด เกษตรกรทั้งสองจังหวัดต่างพอใจสินค้าซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล อากาศยาน และทรัพยากรต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤต COVID-19 รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้โดยปกติสุขโดยเร็ว
ขณะที่นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ชื่นชอบสินค้าจากจังหวัดภาคใต้มาก สังเกตจากครั้งที่ผ่านมา สินค้าที่ใหม่สด นำไปวางขายที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพียงครึ่งวันสินค้าขายหมดเกลี้ยง ไม่พอกับความต้องการ เช่นเดียวกับครั้งนี้ เชื่อว่าสินค้าจากจังหวัดกระบี่ จะขายดีเช่นเดียวกัน
วาทิตย์ แสนธุปี//0957874787
%d bloggers like this: