วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 141

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 141

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 141 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พาคนกลับบ้าน

2. อนุสรณ์ผู้เสียสละ และพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ผู้เสียสละ ประชาชน พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

3. โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำร่องสถานพยาบาล ตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุกสู่ชุมชน รู้ผลเร็ว

4. การจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน

5. การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย

6. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

7. แพทย์ทหารเตือน ภาวะผิดปกติจากการพนัน หรือเสพติดการพนัน (Gambling Addiction)

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: