วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ยโสธร”นายอำเภอกุดชุมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โคกหนองนา โมเดล”

ยโสธร”นายอำเภอกุดชุมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โคกหนองนา โมเดล”

ที่แปลงนาของนางปราณี ชาลิดา ราษฎรหมู่ 7 บ้านหนองแก ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.15 น.นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม พร้อมด้วยนายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม นายไชยยนต์ไกรศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวอริษา บุตรอำคา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต)

ประกอบด้วย นายพลากร แก้วขวัญข้า นางสาวณัฐสุดา จันทร์ดี นางสาวพิมลวรรณ มาตขาว นางสาวกัลยาณี อ่างแก้ว ร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในแปลงนาตามโครงการ”โคกหนองนาโมเดล”พื้นที่1ไร่พร้อมกันนี้ยังได้แวะเยี่ยมชมสวนลำใยของนางมุกดา ราษฏรบ้านหนองแก หมู่7 นายอำเภอกุดชุมยังแนะนำการจำหน่ายพืชผลในช่วงการระบาดของโรคโควิด19และอย่าลืมป้องกันตนเอง อย่าประมาทการด์อย่าตก มั่นล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

%d bloggers like this: