(มีคลิป) มทบ.33 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ และเทศบาลนครเชียงใหม่ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา

มทบ.33 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ และเทศบาลนครเชียงใหม่ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.64 เวลา 10.30 น. พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผบ.มทบ.33 และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ และรอง นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่ ร่วมมอบบ้านให้แก่ นายรัตติกร นามชัย ผู้ป่วยพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีฐานะยากจน มีลูกสาว1 คน เป็นผู้พิการทางสติปัญญา อาศัยอยู่บ้านเลขที่171 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งหน่วยได้ทำการสร้างให้ใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 20,000 บาท ร่วมกับเงินสมทบทุนในการร่วมทำบุญของกำลังพล มทบ.33 รวมเป็นเงินจำนวน 52,000 บาทในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง โดย มทบ.33 ได้จัดกำลังพล จิตอาสา เป็นชุดช่างทำการสร้างบ้านดังกล่าวให้แก่ผู้ ยากไร้

ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา รวมทั้งได้มอบ เครื่องนอน และเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้สร้างความประทับใจ และความปลาบปลื้มใจแก่เจ้าของบ้านและญาติ ที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.พี่ใหญ่ กฤษฎา