Uncategorized

พังงา/อ่วม…ฝนตกหนักต่อเนื่องถนนขาด น้ำท่วม ดินสไลด์ หลายจุด แจ้งเตือนด่วนให้ประชาชนเฝ้าระวังหลายพื้นที่

พังงา/อ่วม…ฝนตกหนักต่อเนื่องถนนขาด น้ำท่วม ดินสไลด์ หลายจุด แจ้งเตือนด่วนให้ประชาชนเฝ้าระวังหลายพื้นที่
เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่กลางคืนที่ผ่านมาทำให้มีเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ถนนสายตำบลบางไทร-ปากวีป บริเวณบ้านดอกแดง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา น้ำป่าจากบนภูเขาไหลหลากลงลำคลองบางม่วง ได้ซัดทางเบี่ยงที่กำลังมีการสร้างสะพานจนขาดทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ขณะที่ในพื้นที่ตำบลคลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง น้ำป่าจากบนภูเขาและที่สูงได้ไหลหลากเข้าท่วมขังในหลายหมู่บ้าน และได้ท่วมถนน กัดเซาะถนนจนเสียหายหลายจุด แต่รถยังสัญจรไปมาได้ พร้อมกับมีดินสไลด์ลงริมถนนอีกหลายจุด โดยเจ้าหน้าที่สนง.ปภ.พังงา พร้อมด้วย ฝ่ายปกครอง อ.ตะกั่วทุ่ง และนายก อบต.คลองเคียน และผู้นำท้องที่ ได้นำกำลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมกับสำรวจความเสียหายแล้ว


นายสายัน กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเกิน 100 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ โดยทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (สวพ.)กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งสถานการณ์น้ำฝน จึงให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 1.บ้านแหลมหิน 2.บ้านบากัน 3.บ้านทองหลาง 4.บ้านทองหลาง ต.หล่อยูง และ 1.บ้านติเต๊ะ 2.บ้านคลองใส ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เนื่องจากวัดปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 127.0 มิลลิเมตร ขณะนี้ทางจังหวัดพังงา ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มในที่พื้นที่เสี่ยงไหล่เขา บริเวณที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำน้ำในคลองสายหลักมีสีขุ่น เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ ปริมาณน้ำฝนสะสมเกิน 100 มิลลิเมตร พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากช่วงนี้ยังมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกในพื้นที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้โดยให้ชาวบ้านเก็บข้าวของเครื่องใช้ไว้ที่สูงและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมอพยพอยู่ในที่ปลอดภัยในระยะนี้ อีกทั้งยังกำชับทุกหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ


โดยพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านั้น ในพื้นที่ ต.บางไทร หมู่ที่ 5 บ้านดอกแดง บ้านเรือนได้รับผลกระทบและราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 2 หลัง และทางเบี่ยงสะพานมุดชัน ที่อยู่ในระหว่างกำลังก่อสร้าง เสียหาย 1สาย ต.บางม่วง หมู่ที่ 8 น้ำท่วมถนน เพชรเกษม หน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก ในอำเภอตะกั่วทุ่ง ต.คลองเคียน หมู่ที่ 1 บ้านคลองเคียน หมู่ที่ 5 บ้านติเต๊ะ หมูที่ 6 บ้านคลองใส หมู่ที่ 7 บ้านหาดทรายเปลือกหอย หมู่ที่ 8บ้านอ่าวมะขาม ราษฏรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 50 หลังคาเรือน


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530