วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“สร้างบ้านมอบให้กับผู้ยากไร้” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“สร้างบ้านมอบให้กับผู้ยากไร้” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลตรีสุรจิตร สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ คือ นายลิฮะ ละหู่นะ ราษฎรบ้านห้วยโจ้ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยร่วมกับ อำเภอแม่จัน, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันและราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมมือ ร่วมใจกันสร้างบ้านที่มั่นคงแข็งแรง ทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยในการพักอาศัย ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 69 พรรษา ใน 28 กรกฎาคม 2564.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: