วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องทุกข์ สนง.ปลัด สนร. ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากมูลสัตว์

วันที่27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บ้านสักแห้ง เลขที่ 146 ม.5 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์– นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นอ.เมือง พช. มอบหมายให้ น.ส.ปภัสสิริย์ พิมพ์มะมุก ป.ประจำ ต. ร่วมกับ จนท.ปศุสัตว์, ผอ.รพ.สต., จนท.อบต., กน. และ ผญบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องทุกข์ สนง.ปลัด สนร. ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากมูลสัตว์ เป็นเหตุให้ ปชช.ในพท.ได้รับความเดือดร้อน- จากการตรวจสอบ พบว่า สถานที่ดังกล่าวเลี้ยงสุกร 1 ตัว ไก่งวง 1 ตัว ไก่ไข่ 3 ตัว ไก่พื้นเมือง 20 ตัว เป็ดเทศ 250 ตัว ซึ่งประเมินสถานที่แล้ว ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์กำหนด, พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สถานที่เลี้ยงคับแคบ อยู่ใกล้บ้านข้างเคียง และเลี้ยงจำนวนมาก มีกลิ่นสาบ หรือกลิ่นมูลเหม็น– ผู้ถูกร้อง ฯ แจ้งว่าตนประสบเหตุสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 จึงไม่สามารถจำหน่ายสัตว์ได้ทันในขณะนี้ จะพยายามหาตลาดจำหน่ายให้หมด และไม่เลี้ยงอีก- ดังนั้น จนท. ได้แจ้งให้แก้ไขเบื้องต้น โดยนำสาร EM ฉีดพ่น ล้างคอก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับสภาพดิน น้ำ อากาศ ให้ดีขึ้นช่วยกำจัดกลิ่น และให้จำหน่ายสัตว์ให้หมดคอก เพื่อมิให้เกิดขึ้นอีก หากประสงค์เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาชีพระยะยาวให้ย้ายสถานที่เลี้ยงให้ห่างไกลชุมชน- ผู้ถูกร้อง ฯ รับทราบ และเข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

%d bloggers like this: