วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการฉีดวัคซีนกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่ได้ลงทะเบียนไว้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ. บริเวณหอวัฒนธรรมหน้าศาลหลักเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดให้มีการฉีดวัคซีนกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในเวลาช่วงเช้า และช่วงบ่ายสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งและโรคเบาหวาน และต้องมีทะเบียนบ้านในเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และยังไม่เคยลงทะเบียนรับวัคซีนกลับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มาก่อน

โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียนหน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ช่วงเช้านี้ได้มีประชาชนมาเข้าคิวรอรับฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และ อสม รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรอฉีดวัคซีนในครั้งนี้

%d bloggers like this: