วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

จ.ราชบุรี/อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อม ข้าราชการ สนง.อัยการ ห่วงใยประชาชนจัดโครงการเสริมสร้างชีวิตและห่วงใยประชาชน.

จ.ราชบุรี/อธิบดีอัยการภาค 7 พร้อม ข้าราชการ สนง.อัยการ ห่วงใยประชาชนจัดโครงการเสริมสร้างชีวิตและห่วงใยประชาชน.

ที่ห้องประชุมชั้น 4 สนง.อัยการภาค 7 มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ รพ.ราชบุรี. เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19 ในพื้นที่ จ.ราชบุรีและภาคกลาง หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชน โดยนายเฉลิมพันธ์ ประทีปถิ่นทอง อธิบดีอัยการภาค 7 ห่วงใยประชาชนจัดส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลราชบุรี โดยนายแพทย์พิเชียร สถิรภิญโญ ผอ.รพ.ราชบุรี รับมอบ สำหรับกิจกรรมมอบอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบไปด้วย ชุดPPE จำนวน260 ชุด

พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดและป้องกันเชื้อมูลค่า จำนวน100.000 บาทอย่างต่อเนื่องมาตลอด สำหรับวันที่ 29 ก.ค.64 เวลา10.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานอัยการภาค 7 จ.ราชบุรี ทำพิธีส่งมอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตามสถานพยาบาลต่างๆไว้ใช้เป็นการป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ด่านหน้ากับผู้ป่วยพร้อมฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้องประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยครับ.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: