วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รุ่นที่ 2 มาแล้ว! สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า

รุ่นที่ 2 มาแล้ว! สวนสัตว์เชียงใหม่ขอ เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยโอนเงินผ่านบัญชีชื่อ สวนสัตว์เชียงใหม่ (โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า) ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนห้วยแก้ว บัญชีประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 549-0-31328-5 หรือสแกน QR Code
Transfer money through the account named: Chiang Mai Zoo (Adopt an animal Project) Bank name: KTB Account No. 549-0-31328-5 or Scan QR Code

ระดับค่าใช้จ่ายการอุปถัมภ์
กลุ่มสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ ปลากระเบนจมูกวัว
S = 100 / M = 3,000 / L =3,500
กลุ่มสัตว์ขนาดกลาง ได้แก่ ปลากระเบนเสือดาว , ฉลามเสือดาว , ปลากระเบนราหูน้ำจืด
S= 200 / M = 6,000 / L =70,000
กลุ่มสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ปลาหมอทะเล , ปลาเก๋า , ปลาช่อนยักษ์ , ปลาเทพา, ปลากระโห้
S = 300 / M = 9,000 / L = 100,000

สิทธิประโยชน์ผู้อุปถัมภ์ / Patron Benefits

S = 1.ใบประกาศการเป็นผู้อุปถัมภ์ / Adopter’s Certificate
2.ภาพถ่ายและประวัติสัตว์ที่อุปถัมภ์ / Picture and Animal History

M = 1.ใบประกาศการเป็นผู้อุปถัมภ์ / Adopter’s Certificate
2.ภาพถ่ายและประวัติสัตว์ที่อุปถัมภ์ / Picture and Animal History
3.บัตรอนุญาตพิเศษสวนสัตว์เชียงใหม่ บัตรผู้ใหญ่ 1 ใบ (มีอายุ 30 วัน)/ Receive 1 free zoo admission ticket

L = 1.ใบประกาศการเป็นผู้อุปถัมภ์ / Adopter’s Certificate
2.ภาพถ่ายและประวัติสัตว์ที่อุปถัมภ์ / Picture and Animal History
3.บัตรอนุญาตพิเศษสวนสัตว์ฟรีตลอดทั้งปี จำนวน 1 ใบ (มีอายุ 1 ปี) และสิทธิ์การเยี่ยมสัตว์ที่อุปถัมภ์ เดือนละ 1 ครั้ง / for the whole year and the right to visit the fostered animals once a month.
4.ของที่ระลึกสวนสัตว์เชียงใหม่ มูลค่า 500 บาท / Adoption Gift Box

สอบถามเพิ่มเติม : 065-732-6679, 095-698-0184, 081-530-8537.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: