วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนไทยกลับบ้าน (2 กันยายน 2564)

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พาคนไทยกลับบ้าน (2 กันยายน 2564)

วันที่ 2 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 148 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มอบหมายให้หน่วยทหารทั่วประเทศ ระดมใช้ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ สนับสนุนรัฐบาลดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งลดภาระระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนกลาง กระจายไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมกำชับให้หน่วยดูแลกำลังพล เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พลอย่างเคร่งครัด และสวมใส่เครื่องป้องกันตนอย่างเหมาะสม ตลอดจนดูแลให้ได้รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีความแข็งแรง พร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบอย่างปลอดภัย นั้น

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ดำเนินโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” กองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพาคนกลับบ้าน เพื่อไปรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (ผู้ป่วยสีเขียว) จาก กรุงเทพมหานครฯ กลับยังภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้การปฏิบัติ ในโครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม ถึง 1 กันยายน 2564 ทั้งการเคลื่อนย้ายโดยรถยนต์ และอากาศยาน สามารถนำพี่น้องชาวไทยกลับภูมิลำเนาได้เป็นจำนวน 760 คน รายละเอียดดังนี้
1. การเคลื่อนย้ายทางรถยนต์ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จำนวน 17 ครั้ง ผู้ป่วยฯ 665 คน
2. การเคลื่อนย้ายโดยอากาศยาน ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้นำอากาศยานของกองทัพบก ได้แก่ เครื่องบินลำเลียงแบบ 295 (บ.ล.295) และเฮลิคอปเตอร์ แบบ Mi-17 (ฮ.ท.17) ตามคำร้องขอของ กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จำนวน 5 ครั้ง ผู้ป่วยฯ 95 คน

โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ยังคงดำเนินการต่อไป ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทัพบก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, กองทัพภาคที่ 3, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดในภาคเหนือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลพี่น้องคนไทยให้ดีที่สุด รวมทั้งร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และหากผู้ป่วยที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก โทร 02-092-7766 หรือศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพภาคที่ 3 โทร 098-3458273 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: