วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // อำเภอเกาะสมุย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกันเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบนรายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณเสาธงชาติ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นำทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติพร้อมกันเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ แต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงชาติขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460ซึ่งพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยภาพ : อำเภอเกาะสมุย

%d bloggers like this: