วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ชาวตำบลมะเร็ต อ.เกาะสมุย ร่วมใจทำกิจกรรมทำความสะอาดวัด “บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์” ร่วมส่งตายาย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 30 กันยายน 2564 ชาวบ้าน หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกัน จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาด เสนาสนะ ณ วัดสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันส่งตายาย ตามประเพณีสารทเดือนสิบในวันที่ 6 ตุลาคม นี้

สำหรับวันรับ-ส่งตายาย เป็นความเชื่อของชาวภาคใต้ว่า จะเป็นวันที่ดวงวิญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จะกลับมารับส่วนบุญส่วนกุศล ที่ลูกหลานได้ทำบุญส่งไปให้ ในช่วงงานบุญสารทเดือนสิบตามประเพณีของชาวภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆ ปี และได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด .

%d bloggers like this: