วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // กรมประมง นำชาวบ้านปล่อยพันธุ์ปลา 300,000 ตัวลงบึงขุนทะเล เพื่อฟื้นฟู-อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และเป็นแหล่งอาหารอย่างยั่งยืน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่บึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมปล่อยปลาตามโครงการ “ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยและโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์”

โดยนายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในพื้นที่ อาทิ นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธรรมศักดิ์ ชะอุ่ม ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขต ๑ สุราษฎร์ธานี และนายอดุลย์ มีถาวร ประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวบึงขุนทะเล พร้อมกับตัวแทนส่วนราชการ และกลุ่มรักษ์บึงขุนทะเล เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ ทั้งหมดได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในบึงขุนทะเล เพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติจำนวน 300,000 ตัว แบ่งเป็นปลาดุกไทย 20,000 ตัว ปลาตะเพียน 50,000 ปลาพลวง 150,000 ตัว และปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) 80,000 ตัว .

Cr. ทรงพล ชื่นอารมณ์

%d bloggers like this: