วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองแม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม และนม UHT จาก บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด

รองแม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม และนม UHT จาก บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัดวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ คุณสมกมล จิราธิวัฒน์ และคณะผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด เพื่อมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม และนม UHT ให้กับ กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 700 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด มาด้วยดีโดยตลอดพร้อมกันนี้ รองแม่ทัพภาค 3 ยังได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึก ให้กับ คุณสมกมล จิราธิวัฒน์ และคณะอีกด้วย ในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งในปัจจุบันได้รับผลกระทบและประสบภัยพิบัติอุทกภัยในหลายจังหวัด ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำถุงยังชีพที่ได้รับมอบนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็ว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: