วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) กรมทหารพรานที่ 36 จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติฉับพลัน ณ ค่ายเทพสิงห์

กรมทหารพรานที่ 36 จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติฉับพลัน ณ ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดให้กำลังพลของหน่วยทำการฝึกตามแผนเผชิญเหตุทางน้ำ ให้กับชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กฯ และชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์สำหรับในการกู้ภัย และการช่วยเหลือต่างๆ, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามลำน้ำ เนื่องจาก ห้วงนี้เป็นฤดูฝน มีเหตุอุทกภัย ในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติให้ถูกต้อง และทันเวลาเมื่อเกิดเหตุ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: