วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เวียงแหงพบผู้ติดเชื้อเด็กอายุ 10 เดือน น้อยที่สุดติดจากครอบครัวผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 84 ราย เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) ให้กับนักเรียน 12-20 ตุลาคม

เวียงแหงพบผู้ติดเชื้อเด็กอายุ 10 เดือน น้อยที่สุดติดจากครอบครัวผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 84 ราย เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) ให้กับนักเรียน 12-20 ตุลาคม

นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอเวียงแหง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเวียงแหง (ศปก.อ) ได้ประชุมศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จาก ผลตรวจรอบสอง 10 ต.ค. ทั้งหมด 338 ราย บวกเพิ่มอีก 3 รายเป็นหย่อมลีซูกองบ้านเวียงแหง หมู่ 4 จำนวน 3 ราย

จากรายงานของสาธารณสุขอำเภอ และ รพ.เวียงแหง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ของบ้านห้วยหก หมู่ 5 ต.เมืองแหง เป็นผู้ติดเชื้อเด็ก อายุ 10 เดือน จากครอบครัวผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ยอดสะสมเกือบ 84 ราย

วันนี้ รพ.เวียงแหง และสาธารณสุข ลงตรวจเชื้อ (swab) เชิงรุก พื้นที่ชุมชนหย่อมบ้านกองฮัก และกองมอง บ้านเวียงแหง หมู่ 4 ต.เมืองแหง เป็นรอบที่ 2 จำนวน 299 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รพ.เวียงแหงจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) ให้กับนักเรียน โดยเริ่มฉีดให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จำนวน 720 ระหว่างวันที่ 12-20 ตุลาคม 2564

นายอำเภอเวียงแหง ได้เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่ที่เกิดคลัสเตอร์ต่างๆ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายพัชรากร อุทธาปา ปลัดอำเภอประจำตำบลเมืองแหง ลงพื้นที่เยี่ยมด่านคัดกรองชุมชน หย่อมบ้านกองฮัก บ้านเวียงแหง และด่านคัดกรองบ้านห้วยหก ตำบลเมืองแหง เพื่อรับทราบผลดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่าน.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่

%d bloggers like this: