วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.กกต.จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมสังเกตุการณ์ การลงรับสมัครเลือกตั้ง นายกและส.อบต.ในพื้นที่ อบต.ดอนแก้ว – อบต.ช้างเผือก

ผอ.กกต.จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ร่วมสังเกตุการณ์ การลงรับสมัครเลือกตั้ง นายกและส.อบต.ในพื้นที่ อบต.ดอนแก้ว – อบต.ช้างเผือก

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายทองเนตร ดูใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม และองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: