วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) ชุดปฏิบัติการกองกิจการพลเรือน 315 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 3312   ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตช่วงสถานการณ์โควิด -19

ชุดปฏิบัติการกองกิจการพลเรือน 315 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 3312 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตช่วงสถานการณ์โควิด -19

ชุดปฏิบัติการกองกิจการพลเรือน 315 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 3312 กรมทหารพรานที่ 33 ผญบ.บ้านหัวนา และ อสม.บ.หัวนา ลงพื้นที่พบปะประชาชน อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค (แพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่, ไข่ไก่, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) ให้กับกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง) ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2 ราย

ได้แก่ นายอินตา กันทะรังสี และ นายพรม ทะนันชัย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่บ้านเลขที่ 53 และ บ้านเลขที่ 100/5 บ.หัวนา ม.7 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนาเกตุทองมา

%d bloggers like this: