วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“รองอธิการบดี มจร.” ประชุมร่วมขอใช้สถานที่ มจร.โป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน Community Isolation (CI ) เพื่อรองรับจำนวนผู้ต้องกักตัวในแต่ละพื้นที่

“รองอธิการบดี มจร.” ประชุมร่วมขอใช้สถานที่ มจร.โป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน Community Isolation (CI ) เพื่อรองรับจำนวนผู้ต้องกักตัวในแต่ละพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พระวิมลมุนี รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม กับอำเภอดอยสะเก็ด นำโดยนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอดอยสะเก็ด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่องขอใช้สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน Community Isolation (CI ) เพื่อรองรับจำนวนผู้ต้องกักตัวในแต่ละพื้นที่พร้อมเปิดดำเนินการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: