วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ “Online Learning” แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลแม่บัวคลี่ อ.สันกำแพงเชียงใหม่

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ “Online Learning” แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลแม่บัวคลี่ อ.สันกำแพงเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายวุฒิชัย ม่วงมัน มอบหมายให้ทีมงาน งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ “Online Learning” การเรียนรู้คู่การอนุรักษ์ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1- 3 โรงเรียนอนุบาลแม่บัวคลี่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มีพี่ๆ ทีมงานวิทยากร คอยให้ความรู้ และความสนุกสนานแก่น้องๆ นักเรียนตลอดทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ “Online Learning” การเรียนรู้คู่การอนุรักษ์ หากโรงเรียนใดที่สนใจร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ โทร 053-210374.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: