วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ”กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

“น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ”กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (มะเขือ 60 กก., แตงกวา 60 กก. , ผักกวางตุ้ง 40 กก.) โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จำนวน 160 กก. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) โดยรับซื้อพืชผักทางการเกษตร จำนวน 160 กก. ที่แปลงปลูกผักของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดภาระการขนย้าย,ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ณ บ้านสงเปลือย และบ้านหนองเขียว ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ หน่วยได้นำผลผลิตดังกล่าวส่งมอบให้กับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารให้กับกำลังพล

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

%d bloggers like this: