กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 นำกำลังพลและครอบครัว ลงแขกเกี่ยวข้าว ใน “โครงการ พี่ปลูก น้องเกี่ยว” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว กระทำพิธีการลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 นำกำลังพลและครอบครัว ลงแขกเกี่ยวข้าว ใน “โครงการ พี่ปลูก น้องเกี่ยว” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว กระทำพิธีการลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 โดยใช้พื้นที่ว่างของหน่วยให้เกิดประโยชน์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม และร่มบังแดด จากธนาคารออมสินสาขาเชียงคำ ให้กับกำลังพลในพิธีการลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 ณ แปลงนาข้าวภายในหน่วย กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ARMYSTRONG

SMARTSoldiersStrongARMY

กองทัพภาคที่3

ค่ายขุนจอมธรรม

%d bloggers like this: