ทหารพราน 36 ร่วม ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน สนธิกำลัง ตชด.337 ตั้งจุดสกัด ตรวจพบการขนย้ายโค 12 ตัว เข้าเขตเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ผิด พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558

ทหารพราน 36 ร่วม ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน สนธิกำลัง ตชด.337 ตั้งจุดสกัด ตรวจพบการขนย้ายโค 12 ตัว เข้าเขตเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ผิด พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558

เจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ นายพัฒนศิริ ดำรงประเสริฐ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชาติชาย อาจหาญศรี สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 ดำเนินการลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ณ จุดตรวจแม่เงา ทางหลวงหมายเลข 105 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมาย และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

ตรวจพบรถยนต์ 4 ล้อ จำนวน 2 คัน บรรทุกโค จำนวน 12 ตัว โดยไม่มีหนังสืออนุญาตการเคลื่อนย้ายสัตว์จากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น

เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า กระทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าเขตเฝ้าระวังชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น มีความผิดตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มีโทษตามมาตรา 65 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่งพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรสบเมย เพื่อดำเนินคดีต่อไป

%d bloggers like this: