มทภ.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

มทภ.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ ทภ.3 รวมทั้งได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ และเยี่ยมชมอาคารโรงเพาะพันธุ์ปลาส่วนขยายใหม่ ในการนี้ พล.ท. บุญยืน อินกว่าง มทน.3 และ พล.ต. กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.3 ร่วมรับคณะและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯด้วย ทั้งนี้ ป.4 ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดย พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผบ.ป.4 ได้มอบหมายให้ พ.อ. ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ เสธ.ป.4 ให้การต้อนรับคณะ ณ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก.

ทรงวุฒิ ทับทอง