วันอังคาร ที่ 25 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พระครูปลัดอานนท์ อภิชาโน เจ้าอาวาส เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าศาลา –หนองป่าครั่ง ประกอบพิธีทำบุญอัฐิ “พระครูสุพัฒนกิจโสภณ”

พระครูปลัดอานนท์ อภิชาโน เจ้าอาวาส เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าศาลา –หนองป่าครั่ง ประกอบพิธีทำบุญอัฐิ “พระครูสุพัฒนกิจโสภณ”

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ วัดหนองป่าครั่ง เชียงใหม่ นำโดย พระครูปลัดอานนท์ อภิชาโน เจ้าอาวาส เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าศาลา –หนองป่าครั่ง ประกอบพิธีทำบุญอัฐิ พระครูสุพัฒนกิจโสภณ (สุทัศน์ กุลวฑฺฒโน) อายุ 49 พรรษา 39 อดีตเจ้าคณะตำบลท่าศาลา –หนองป่าครั่ง /อดีตอาวาสวัดหนองป่าครั่ง ท่ามกลาง คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal) ณ วัดหนองป่าครั่ง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: