ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน ” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 นำจิตอาสา กำลังพล ร่วม สายตรวจชุมชนห้วยปลากั้ง ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เสริมมงคลให้กำลังใจประชาชนเดินทาง

“ ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน ” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 นำจิตอาสา กำลังพล ร่วม สายตรวจชุมชนห้วยปลากั้ง ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เสริมมงคลให้กำลังใจประชาชนเดินทาง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 , นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จาก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 และกำลังพลศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ร่วมกับ สายตรวจชุมชนห้วยปลากั้ง ณบริเวณหน้าอาคารศูนย์สายตรวจชุมชนห้วยปลากั้ง/ศูนย์สังคมสงเคราะห์พบโชคพระไพศาลประชาทร ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ในการนี้ พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พร้อมด้วย พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และร่วมแจกเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน และหน้ากากอนามัย ให้กับผู้มาใช้บริการ ด้วย

%d bloggers like this: