พระธีรศักดิ์ อาทิจจวังโส สำนักสงฆ์สามหลัง อำเภอฮอด เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านบ่อหลวง

พระธีรศักดิ์ อาทิจจวังโส สำนักสงฆ์สามหลัง อำเภอฮอด เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านบ่อหลวง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ทุนการศึกษา พระธีรศักดิ์ อาทิจจวังโส สำนักสงฆ์สามหลัง อำเภอฮอด เชียงใหม่ นำคุณรพีพรรณ บรรเริงศรี พร้อมด้วยคุณจันทรา มังคุด พร้อมด้วยคณะจากกรุงเทพ-นนทบุรี ได้เป็นตัวแทนมอบปัจจัยของคุณอำไพ บรรเริงศรี ไว้เป็นทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านบ่อหลวง จำนวน 5,000 บาท มีนายนพรัตน์ ถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง พร้อมด้วยคณะครู เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง