ศิษย์ยานุศิษย์พร้อมคณะฯ ถวายคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง ปริ้นต์เตอร์ 7 เครื่อง รองเจ้ทคณะจ.เชียงใหม่

ศิษย์ยานุศิษย์พร้อมคณะฯ ถวายคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง ปริ้นต์เตอร์ 7 เครื่อง รองเจ้ทคณะจ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ รจว.เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานรับถวายคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง ปริ้นต์เตอร์ 7 เครื่อง จากศรัทธาคุณวันดี อุตมะวิริยางกูร พร้อมคณะฯ แก่พระภิกษุสามเณร รร.ปริยัติธรรมวัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง