ชาวบ้านยื่นหนังสือส่งให้อัยการสูงสุด ผ่านนายกฯเมืองแม่เหียะ กรณีปัญหาที่ดินสาธรณะประโยชน์ที่เลี้ยงสัตว์ บ้านสันพระนอน

ชาวบ้านยื่นหนังสือส่งให้อัยการสูงสุด ผ่านนายกฯเมืองแม่เหียะ กรณีปัญหาที่ดินสาธรณะประโยชน์ที่เลี้ยงสัตว์ บ้านสันพระนอน กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาใช้ประโยชน์โดยผิดกฎหมาย

เมื่อเช้าวันนี้ 28 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีตัวแทนภาคประชาชนนำโดย นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กูล พร้อม นายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนันตำบลแม่เหียะ นายคำปัน อุทรา ในฐานะตัวแทนประชาชน ผู้ฟ้องคดี ใด้เข้ายื่นหนังสือต่อนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผ่านถึงอัยการสูงสุด เพื่อให้ออกมารับฟังข้อเรียกร้องความเดือดร้อนเสียหายของชาวบ้าน กรณีกรมส่งเสริมการเกษตร ใด้เข้ามายึดครองที่ดินสาธารณะประโยชน์(ที่เลี้ยงสัตว์ บ้านสันพระนอน) ต.แม่เหียะในพื้นที่กว่า 7 ไร่ ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน

จากที่ก่อนหน้านี้ ศาลได้พิพากษาถึงที่สุด บังคับคดีแล้วให้กรมส่งเสริทการเกษตรย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าว เพราะเข้ามาใช้ประโยชน์โดยผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นเมื่อหลายสิบปีก่อน และทางนายอำเภอใด้ออกคำสั่งแล้วให้ย้ายออก ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และที่ดินจังหวัด คัดค้านการขอใช้และถอนสภาพแล้ว ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา รัฐมนตรีเห็นชอบตามความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งที่ดินจังหวัดและยกคำร้องของกรมส่งเสริมการเกษตรที่อุทรณ์คำสั่งขึ้นไปแล้วเช่นกัน

ทางกรมส่งเสริมการเกษตร ยังยื่นต่อ อัยการสุงสุดให้ลงมาพิจารณาอีก ในการนี้วันนี้ตัวแทนชาวบ้านในนามภาคประชาชนผู้เดือดร้อนเสียหาย จึงส่งหนังสือผ่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ส่งต่อถึงอัยการสุงสุด เพื่อให้รีบเร่งลงพื้นที่มาเพื่อรับฟังความเดือดร้อน ความเสียหายที่เรื้อรังมานานหลายสิบปีของชาวบ้าน จึงขอให้ลงมารับรู้ข้อมูลที่เป็นความจริงทั้งสองฝ่าย โดยเร่งด่วนด้วย จึงขอให้นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ส่งเรื่องไปถึงส่วนราชการทุกๆฝ่าย ทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อจะได้รับทราบปัญหาและหาขอยุติโดยเร็วต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: