ผาเมือง จัดเฮลิคอปเตอร์ สนับสนุนทีมแพทย์เคลื่อนที่เร็ว (Sky Doctor) “พร้อมทุกหน้าที่ เพราะทำสิ่งนี้ด้วยหัวใจ”

ผาเมือง จัดเฮลิคอปเตอร์ สนับสนุนทีมแพทย์เคลื่อนที่เร็ว (Sky Doctor) “พร้อมทุกหน้าที่ เพราะทำสิ่งนี้ด้วยหัวใจ”

เมื่อห้วงเย็นวันที่ 30 ม.ค. 65 ชุดปฏิบัติการบินกองทัพบก กองกำลังผาเมือง จัด เฮลิคอปเตอร์ทหารบก แบบ 212 สนับสนุนทีมแพทย์เคลื่อนที่เร็ว (Sky Doctor) จำนวน 1 เครื่อง ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ซึ่งเป็นเด็กทารก อายุ 2 เดือน มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ ภาวะหัวใจล้มเหลว Dx. Septic shock with acute respiratory failure โดยได้ไปรับที่ สนาม ฮ. (ชั่วคราว) โรงเรียนมัธยมกัลยา อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ มาลงที่สนาม ฮ. พล ร.7 อ.แม่ริมฯ เพื่อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยการส่งผู้ป่วยทางอากาศที่รวดเร็ว ปัจจุบันเด็กพ้นขีดอันตรายและอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: