(มีคลิป) มณฑลทหารบกที่ 32 นำสิ่งของอุปโภค – บริโภคจำเป็น มอบให้ผู้ป่วย – สูงอายุ ชุมชนบ้านกอกชุม ตำบลพระบาท อ เมือง จ.ลำปาง

มณฑลทหารบกที่ 32 นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคจำเป็น มอบให้ผู้ป่วย – สูงอายุ ชุมชนบ้านกอกชุม ตำบลพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกกวิน ยาวิชัย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 32 นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคจำเป็น มอบให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ พิการและทุพพลภาพ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส โดยมี ประธานชุมชน , ประธานผู้สูงอายุ รวมถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็น กลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส ขาดรายได้จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีจำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้
1.นาง หมู พรมแก้วงาม อายุ 90 ปี เป็นผู้สูงอายุ-ทุพพลภาพ บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
2.นาย บุญ วังกาวี อายุ 83 ปี เป็นผู้สูงอายุ-ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
3.น.ส.คำมวล ตาพัทธ์ อายุ 70 ปี เป็นผู้สูงอายุ-ทุพพลภาพ ยากจนขาดแคลนคุณทรัพย์ บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุย กับผู้นำชุมชน รวมถึงสมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) และให้กำลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ตลอดจนฝากความห่วงใยในการป้องกันตนเอง ด้วยการเข้ารับวัคซีนตามสิทธิ์ที่รัฐจัดสรรให้ ซึ่งเริ่มบริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โดยต้องรับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม เป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป เพื่อป้องกันตนเองและเป็นสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในการนี้ ได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจอย่างเป็นกันเอง ทำให้พี่น้องชุมชนบ้านกอกชุมมีรอยยิ้ม และมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้นำชุมชนได้เป็นผู้แทน กล่าว ขอบคุณที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยเหลือดูแล เกื้อกูล เพิ่มพูนความสุข ให้มีกำลังใจเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: