พิธีเปิดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565

พิธีเปิดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจําปี 2565 โดยมีนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สาวงามทั่วประเทศไทย ได้ลงชิงชัยและแสดงศักยภาพของผู้หญิงไทยในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาสู่สากล อีกทั้งยังเป็นตัวแทนด้านการประชาสัมพันธ์เมืองเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีจริยธรรมล้านนา ให้อยู่คู่แผ่นดินล้านนา เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน รวมถึงเป็นทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 จะเป็นการคัดเลือกสาวงามรอบที่ 2 ให้เหลือ 20 คน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ส่วนในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 จะเป็นการประกวดรอบตัดสิน และจะประกาศผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 สามารถรับชมผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ นางสาวเชียงใหม่ และรับชมเทปบันทึกภาพการประกวดนางสาวเชียงใหม่2565 ทางช่อง PPTV 36 เวลา 22:00 น.

ทรงวุฒิ ทับทอง