สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว คาราวะขอพรผู้อาวุโส

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว คาราวะขอพรผู้อาวุโส

เมื่อวันที่27 เมษายน 2565 นางจุไร ชำนาญ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก เชิญดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานภาค 9 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีสระเกล้าดำหัว มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับคณะกรรมการ สมาชิก แม่ดีเด่นที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลในด้านสาขาต่างๆ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 คาราวะขอพรผู้อาวุโส ณ โรงแรมเชียงใหม่ รัตนโกสินทร์ ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: