อบจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคณะ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาคลองแม่ข่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม และบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการปรับปรุงคลองแม่ข่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านพระนอน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: