วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ

ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ

ห้วงวันที่ 29 เม.ย. 65 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.กกล.ผาเมือง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 เพื่อให้กำลังใจและแนะแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ปัญหา บ.ร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก และ พื้นที่ปัญหาพิพาท 3 หมู่บ้าน อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ดังนี้
– ฐานฯเอกราช และพื้นที่ปัญหา บ.ร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
– ฐานฯสถาพร และพื้นที่ปัญหาพิพาทสามหมู่บ้าน อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: