วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา มทบ.33 รับการสนับสนุนพืชผลทางการเกษตร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มอบให้กำนันตำบลเชิงดอย และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ออกแจกจ่ายชาวบ้านที่รับผลกระทบโควิด 19

กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา มทบ.33 รับการสนับสนุนพืชผลทางการเกษตร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มอบให้กำนันตำบลเชิงดอย และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ออกแจกจ่ายชาวบ้านที่รับผลกระทบโควิด 19

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา มทบ.33 โดยรับการสนับสนุนพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรผู้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (ท่านหนานหล้า) อาทิ พริก มะเขือเทศ และแตงกวา จำนวน 1,500 กก. มอบให้แก่ผู้นำชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ (เครือข่ายชุมชนดอยสะเก็ด) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันตำบลเชิงดอย และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย ร่วมรับผัก และนำไปเเจกจ่ายให้กับประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 200 ฝายในพื้นที่ต.เชิงดอย และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: