วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยมูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์คัมภีร์อุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง) โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 108 รูปร่วมทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ พร้อมด้วยภาคส่วนราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ให้กลับคืนมา และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: