นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน Joint Chambers Chiang Mai Sundowner

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน Joint Chambers Chiang Mai Sundowner

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายประจญปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน Joint Chambers Chiang Mai Sundowner ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับ Business Networking โอกาสในการทำการตลาด การสร้างแบรนด์ และพูดคุยถึงกลุ่ม Digital nomad ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ นายอลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และ หม่อมหลวง ลักษสุภา กฤดากร ประธานหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย เข้าร่วมงานดังกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: